Valtimon kylien omat www-sivut -
Kansalaisverkon ja Minun Karjalani kautta maailmalle

Valtimon kylien omat www-sivut -projekti on Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoittama hanke, jonka vastuullisena vetäjänä on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymään kuuluva Nurmeksen oppimiskeskus. Projektiajaksi on palkattu kokoaikainen kouluttaja ja osa-aikainen hankevetäjä.

Projekti viedään läpi syksyn -99 aikana Valtimon kylillä, joista aktiivisesti mukaan tuli yhteensä 7 kylää: Haapakylä, Karhunpää, Pajukoski, Rumo, Sivakka, Verkkojoki ja Ylä-Valtimo. Lisäksi mukana ovat myös Puukari ja Koppelo. Löydät linkit kylien sivuille aloitussivultamme.

Miksi hanke aloitettiin?

Ylä-Karjalan alueella on toiminut Oppiva Ylä-Karjala -projekti vuoden ajan. Projektin ideana on ollut luoda Juuan, Nurmeksen ja Valtimon alueella toimiva sähköinen Kansalaisverkko. Kansalaisverkon käyttäjät voivat mm. julkaista omat Internet-kotisivunsa ilmaiseksi. Monilta eri tahoilta on tullut pyyntöjä järjestää Kansalaisverkkokoulutuksen lisäksi www-sivujen teko koulutusta, mutta se ei kuulu Oppiva Ylä-Karjala -projektin sisältöön.

Valtimon kunta elää tällä hetkellä "tietoteknistä etsikkoaikaa". Kunnan tietoverkko on valmistunut tänä keväänä, kunnan virkamiehiä koulutetaan ohjelmien ja verkon käyttöön, samoin kunnan kotisivut ovat valmistuneet. On tärkeää, etteivät kuntalaiset putoa kyydistä heti alkuunsa, vaan oppivat hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.

"Tietotekninen syrjäytyminen" uhkaa pahiten taajaman ulkopuolella sijaitsevissa kylissä. Kehitykseen ei voi ihmisiä pakottaa, mutta houkuttelu on sallittua. Monille kyläläisille oman kylän tulevaisuus on tärkeä asia. Yhdistämällä tuttu ja tärkeä asia johonkin "vieraaseen" ja "pelottavaan" madaltaa kynnystä kokeilla ja oppia. Kylän omien WWW-sivujen tekeminen yhdistää oman kylän asiat ja tietotekniikan ja poistaa samalla ennakkoluuloja tietokoneita kohtaan.

Yhteistyössä hankkeessa toimii Oppiva Ylä-Karjala -projekti. Oppiva Ylä-Karjala -projekti järjestää kylillä omaa Kansalaisverkkokoulutustaan ja tarjoaa palvelintilan kotisivuille.

2. Tavoitteet

Ensisijaisena tavoitteena on kouluttaa kyläläisiä käyttämään hyväkseen tietotekniikkaa ja poistaa pelkoja ja ennakkoluuloja tietokoneita kohtaan.

Määrällisenä tavoitteena on saada Valtimon kylien www-kotisivut julkaistua OYK-palvelimella sekä liittää ne Minun Karjalani -tietokantaan, Kyläverkkoon ja Valtimon kunnan sivuille.

Laadullisena tavoitteena on saada kylän ihmiset toimimaan yhdessä tasavertaisesti kylän hyväksi. Sivujen tekoon voi osallistua niin lapset kuin mummot ja vaaritkin. Samalla kehitetään kylien identiteettiä ja opetetaan arvostamaan omaa ympäristöä ja perintöä.

Määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisen mittarina ovat kotisivut: sivujen toteutumiseen tarvitaan yhteistyötä ja sitoutumista, kukaan ei voi tehdä niitä yksin.

Hanketta voivat hyödyntää kylillä toimivat yritykset ja yhdistykset omien kotisivujensa suhteen. Hanke toimii myös nopean aikataulun ja pienen budjetin mallina muille kylien www-sivu -hankkeille. Valmiit www-sivut ovat myös kylien ikkuna maailmalle ja edistävät näin mm. alueelle matkailua.

3. Koulutus

Koulutus tapahtuu kylittäin, joko Oppimiskeskuksen tiloissa, OYK-kioskipisteellä tai kylässä.

 1. Internetin ja tietokoneen käytön perusteisiin tutustuminen
  • yhteiskoulutuksena kaikille halukkaille sekä tarvittaessa myös kotikoneella
 2. Sivumateriaalin keruu ja tallennus sähköiseen muotoon
  • opetetaan tekstinkäsittelyn alkeet, kuvien skannaus ja digikameran käyttö
  • jaetaan tehtävät kyläläisten kesken
 3. Sivujen koodaus
  • opetetaan HTML-alkeet kaikille halukkaille
  • valitaan vastuuhenkilö(t) sivujen koodaamiseen ja ylläpitoon
  • sivujen koodaus
 4. Sivujen julkaiseminen
  • opetetaan, kuinka sivut ja kuvat lähetetään palvelimelle
  • linkittäminen Valtimon kunnan, Kyläverkon ja Minun Karjalani sivuille
  • ylläpito

Lisäksi yhteistyökumppani Oppiva Ylä-Karjala -projekti kouluttaa kyläläisiä Kansalaisverkon käyttöön.

4. Tulokset

Määrällisten tuloksien mittaaminen on helppoa, valmiit kotisivut.

Laadullisten tulosten mittarina käytetään kotisivujen päivittämistä. Ei riitä, että Internet-kotisivut tekee kerran, niitä pitää kehittää ja parantaa koko ajan. Aina tapahtuu uutta, on kesätapahtumia, kylän historiaa ja tarinoita tallennetaan jne. Mikäli kylät päivittävät sivujaan omatoimisesti, on tavoite saavutettu.

Hanke ei ehkä muuta maailmaa, mutta kylien mikromaailma on yhteistyökykyisempi, ennakkoluulottomampi tietokoneita kohtaan ja valmiimpi kohtaamaan muuttuvaa maailmaa.

Mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi voi tulla kylien yhteisen CD-ROMin tekeminen sekä HTML-jatkokoulutus.

5. Todellisuus

Nyt kun olet lukenut teoriaosuuden, voitkin siirtyä siihen, mitä se kaikki todellisuudessa olikin... eli siis Toenperrään...