Närekartano -hanke

 

Närekartano - hanke on Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry:n hallinnoima työvoimapoliittinen hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Juuan Työttömät ry:n kanssa. Pohjois-Karjalan TE-toimisto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen ajalle 1.1.2016 - 31.12.2018. Nurmeksen kaupunki osallistuu hankkeen rahoitukseen avustukselle työnsuunnittelijan palkkakuluihin.

 

Hankkeessa työllistämme pitkäaikatyöttömiä korkeimmalla korotetulla palkkatuella ja lisäksi tarjoamme työkokeilupaikkoja työkyvyn selvittämiseksi sekä ammatinvaihtoa suunnitteleville. Asiakkaat hankkeeseen ohjataan yhteistyökumppanimme Pohjois-Karjalan TE-toimiston kautta. Työllistymisjakson aikana pyrimme löytämään asiakkaillemme mahdollisuuden työllistyä avoimille työmarkkinoille sekä opastamme koulutuspaikkojen etsimisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden ATK-koulutukseen sekä tarvittaessa lupakorttikoulutusten suorittamiseen sekä ammatillisiin opintoihin palkkatukityön ohessa. Teemme myös oppilaitos- ja yrityskäyntejä, joiden tarkoituksena on tutustuminen koulutus ja työ mahdollisuuksiin lähialueella.

 

Tärkeänä tavoitteena Närekartano - hankkeessa on pyrkimys asiakkaidemme sijoittamiseen toisen työnantajan palvelukseen. Sijoittamisen tavoitteena on tarjota pitkään työttömänä olleelle henkilölle mahdollisuus työkokemukseen yritys ympäristössä sekä helpottaa työpaikan löytymistä palkkatukityön päätyttyä.

 

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Pielisen Karjalan TE-toimisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Nurmeksen kaupunki, Valtimon kunta, Juuan kunta, Kajo-keskus -hanke, Kärki Konsultit ky, Nurmeksen Yrittäjät Ry sekä lähialueen oppilaitokset.

 

Hankevastaava
Satu Lukkarinen
045-1290552
satu.lukkarinen(at)oyk.fi

 

Työhönvalmentaja
Piritta Karjalainen
045 6664038
piritta.karjalainen(at)oyk.fi

 

Työhönvalmentaja, Juuka
Sari Kortelainen
045 6663965
narehanke.kortelainen(at)gmail.com

 

 

Voimavarat käyttöön

Voimavarat käyttöön - yhteistyöhanke on Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry:n hallinnoima avustus.

 

Raha-automaattiyhdistys myönsi joulukuussa 2013 avustuksen Juuan työttömien yhdistyksen kanssa hakemaamme yhteistyöhankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti avustuksen saamisemme helmikuussa 2014. Hanke alkoi 1.3.2014 . Hanke jatkuu vuosittain haettavan avustuksen turvin edelleen.

 

Avustus kohdentuu matalan kynnyksen toimintakeskusten toiminnanohjaukseen, työttömien vertaistukitoimintaan, vapaaehtoistyöhön ja työttömien toimintakyvyn ylläpitämiseen. Toiminta-alueena on Nurmes, Valtimo ja Juuka.
Hankkeeseen palkataan kehittäjä-koordinoija ja hanketta hallinnoi Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry.

 

Tärkeänä tavoitteena Voimavarat käyttöön - hankkeessa on pyrkimys palauttaa työttömien yhdistysten toiminta perusjuurilleen. -Vapaaehtoistyö, vertaistuki, toimitilat, syrjäytymisen ehkäisy, toimenpiteet työkyvyn ylläpitämiseen. Toiminnassa tärkeintä on saada ihmiset osallistumaan ja kantamaan vastuunsa hyvinvoinnistaan, niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin.

 

Hankkeen avulla pyritään yhdistämään eri järjestöjen alueellista yhteistyötä hyödyntäen jo olemassa olevia verkostoja ja kehittämän niitä. Jäsenmäärää pyritään lisäämään yhdistyksissä. Pyritään löytämään toimitilat, jossa voidaan luoda edellytykset ns. matalan kynnyksen tulemiseen.

 

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Nurmeksen kaupunki, Juuan kunta, Valtimon kunta, Nurmeksen Yrittäjät ry. Nurmeksen, Valtimon ja Juuan Ev.lut seurakunnat, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry.

 

Hankkeen kehittäjä- koordinoija
Aino Tertsunen
Puh. 040 8285 810
voimavarat.nurmes(at)gmail.com

 

 

Paikka auki - nuoret työelämään

Paikka auki - nuoret työelämään on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten alle 29 -vuotiaiden mahdollisuusksia sijoittua työelämään ja vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan.

 

Paikka auki - nuoret työelämään avustusohjelman tuella on palkattu alle 29 -vuotias nuori töihin Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry:lle yhdeksi vuodeksi.

 

 

stea