Mainos-banneri:
 
 Fwd: Toivottomalta näyttää Valtimon kunnan ympäristö kyttääjien toimesta Postileima
Koti • Vapaa sana • Fwd: Toivottomalta näyttää Valtimon kunnan ympäristö kyttääjien toimesta
 
Lähettäjä:Torstai, Tammikuu 5, 2017 16:44 +0200
Aihe:Fwd: Toivottomalta näyttää Valtimon kunnan ympäristö kyttääjien toimesta  
Vastaanottaja:
Kopio:
Koskee asiaa, josta tehdään valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.     Valtimon kunnan ympäristölautakunnan päätös      § 30  16.12.2016

Lähetän tämän myös teille ja odotan, pyydän  asiantuntijaa, joka  olisi kiinnostunut tulemaan katsomaan  , mitä tarpeeton ympäristökyttäys tarkoittaa yritystoiminnalle .

Hei  .Ympäristökyttäys  henkilöiden ,jotka eivät koskaan ole elättäneet itseänsä,eivätkä ymmärrä kestävän kehityksen periaatetta , toiminnan ansiosta Lasi -Energiset ky liiketoiminta on ollut pakko lopettaa Asuin - ,Liike - ; ja Teollisuustontilla       Kajaanintie 1 .  Valtimolla    .
(n  2300 normaali asukasta, joiden elämää ei ole häiritty mitenkään ,missään tai koskaan liiketoiminta-aloilla  . )
 
Siirretty kaikki pois, myös verstasrakennus ,jolle  vaadittiin   toimenpidelupaa ei poistamista,    joka on esittelijän antama virheellinen esitys .      

Samanlainen kyttäys ajojahti jatkuu  nyt  Ylä-Valtimontie 440 ,jossa yritetään jatkaa erilaisia Lasi -Energiset ky  ja yleishyödyllisen  Monirakenne Ry ylläpitotoimintoja ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä.

(Olisiko Pikesillä sellaista henkilöä ,joka ymmärtäisi kestävän kehityksen  toiminnan ja tulisi arvioimaan epäpätevien v.s  ympäristö asiantuntemattomien toiminnan . .?)

Minun mielestä kriteerit,joita asiakirjamonisteista saa lukea, ovat tarkoitettu KAIKKIEN NÄKYVILLÄ OLEVILLE KOHTEILLE ja TODELLISILLE UHKATEKIJOILLE  ei autioiden metsämökki - tai koulu kiinteistöjen takaseinien tai pihojen  tarkkailuun,  tai  epäpätevien n.s  v.s  viranhaltijoiden mieltymyksiin , näkemyksiin  tai tulkintoihin .

Maankäyttölain 169 § 1 mom mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin ettei se turmele  yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta  näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta .

Onko mielekästä vaatia , että  aidatulla   ,kenellekään näkymättömällä alueella,  jossa koko ajan tehdään erilaisia elämiseen ja liiketoimiintaan  liittyviä toimintoja useiden  kilometrien päässä keskustasta tai näköyhteydestä   , vaaditaan kuntakeskustan tasoista ympäristökäytäntöä,   uhkasakkojen avulla .  ?  

Miksi kaivellaan ojista levynpaloja ,joista lähetetään asbestitutkimusfirmoille näytteitä ? .  

Miksi vaaditaan poistamaan siirrettävät rakennukset?     Niille tarvitaan vain pelkkä ilmoitusmenettely  ,toimistosihteerin mukaan   .   Eikö v.s rakennustarkastaja tiedä asiaa. ?      

  Miksi kuvataan  vain  yksittäisiä kohteita ,kokonaisuuksien  sijasta . ?

Miksi minkäänlaista sä-po tai puhelin  yhteistoimintaa tai yhteydenottoa ei ole kunnan viranhaltijoiden toimesta .?

Eikö kunnanviranomaisten ensisijaisena, palkattuna,   tehtävänä  ole ohjeistaa ja neuvoa kuntalaisia myöskin  rakentamiseen tai ympäristöön kohdistuvasta toiminnasta  ?

Onko esittelijällä  sanelulaki takana  ?

Onko esittelijällä vastausvelvollisuus, tehtyihin sähköpostikyselyihin  ?

Miksi vasta sanomalehdistä saa lukea, mitä esittelijä on hyväksyttänyt lautakunnilla ,    joiden kerrotaan muka  tutustuneen, esittelijän sanomalehdille julkistamiin kohteisiin ?

Onko laillista perustetta sille että  esittelijä  tekee esityksensä  ympäristölautakunnalle ,ennenkuin k.o  asioista pyydetty ja toimitettu  12.12.2016  kirjallinen selvitys oli  ,  

annetun aikamäärän mukaan  toimitettu  kunnanvirastoon .?

Oliko esittelijä  tehnyt päätösesitykset   valmiiksi ennen kirjallisen vastineen antamista ?      Onko kokous silloin lainmukainen . ?

Onko ympäristöesittelijällä laillinen  toimivalta kieltää kaikki  varastointi yritystoimintaa harjoittavalta liike-  tai  hyväntekeväisyys toimijalta . ?

Kun lautakuntien jäsenet saavat  saa paperista tiedon   ,mitä esittelijä on päättänyt ,   kukaan ei älyä- , ymmärrä- ,tai halua puuttua asioihin .eikä Esittelijällä ei ole  minkäänlaista yhteyden ottoa asioiden valmisteluvaiheessa,  onko lautakunnilla  mitään konkreettista tarvetta koskaan ollutkaan . ?   Nyt ilmeisesti nämä jäävät historiaan monessa kunnassa .

Terv  Erikoistutkija  Upi       puh    0400-013-575

Turunen Kaija <kaija.turunen@pikes.fi> kirjoittaa: