Oppiva-hankkeet

Kansalaisverkkoa on kehitetty projektien kautta. Näille hankkeille on ollut yhteistä Oppivat-nimitys, joka kuvaa Kansalaisverkon rakentamiseen kuuluvaa kouluttajien, ylläpitäjien ja käyttäjien oppimisprosessia. Oppivat- hankkeita ovat olleet Oppiva Ylä-Karjala, joka aloitti koko Kansalaisverkko-järjestelmän kehittämisen, sekä jatkohanke Oppiva Vaara-Karjala. Näiden jälkeen on käynnistetty Oppiva Keski-Karjala ja Outokumpu-Polvijärvi-hanke, www.oppivat.net

Lisäksi toimii useita OSKU-hankkeita (Oppivat Seutukunnat, www.oskut.fi) joissa on sama toimintaperiaate.

Oppivat-hankkeissa:

- perustettiin Kansalaisverkon toimintaympäristö tietylle alueelle
- koulutettiin nk. maallikkokouluttajia opastamaan kansalaisia verkon käytössä
- rekisteröitiin ja koulutettiin kansalaisia verkon käyttöön
- tuotetiin Kansalaisverkolle sisältöä
- perustettiin alueelle nettikioski-pisteitä, joissa internetin ja kansalaisverkon käyttö on maksutonta

Oppivat-hankkeiden kautta Kansalaisverkon käyttäjämäärät ovat kohonneet huomattavan suuriksi, esimerkiksi toiminnan alkulähteillä Ylä-Karjalassa jopa 30 %:n tasolle (Huom! 30 % kaikista alueen asukkaista. Tilastoja Tilastoja-kansiosta)
---------------
Paluu