Kotisivuohje

Tämä ohje kertoo kuinka FirstClass-ohjelmalla voidaan tehdä yksinkertaisia www-sivuja Kansalaisverkon kotisivutilaan.

Ohjeen sisältö:
Oma www-sivu
Kuvan lisääminen sivulle
Linkki kuvaan
Linkki tekstiin
Merkki
Sivun nimeäminen
Palvelun www-sivu
Kuvan piirtäminen sivulle


---------------

FirstClass-ohjelma pystyy tekemään dokumentin, joka näkyy Kansalaisverkossa luettavassa muodossa ja www-selaimella kuten www-sivu.

FirstClass 7:

1. Avaa Home Page Folder
2. Valitse alla olevan kuvan mukaisesti Tiedosto>Uusi>Uusi Erikoisdokumentti>Oma www-sivu

1032004_131947_0.bmp
3. www-sivudokumentti avautuu. (kts kuva alla ). Tähän dokumenttiin voit kirjoittaa tekstiä, liittää kuvia ja lisätä linkkejä. www-selaimella sivu näkyy samanalaisena kuin näet sen FirstClass-ohjelmassa.

1032004_131947_1.bmp
Paluu Sisältöön

---------------


Kuvien lisääminen sivulle:

Sinun ei tarvitse sijoittaa kuvatiedostoja erikseen omaan kansioonsa. Voit liittää kuvan suoraan www-sivudokumenttiin näin:

1. Avaa haluamasi kuva esim. Internet Explorerissa
2. Kopioi kuva leikepöydälle ( Muokkaa>Kopioi )
3. Avaa Home Page Folderiin luomasi Oma www-sivu dokumentti
4. Liitä kuva dokumenttiin ( Muokkaa>Sijoita)

Paluu Sisältöön

---------------

www-dokumenttiin sijoitetun kuvan muokkaaminen:

1. aktivoi kuva hiirellä klikkaamalla
2. Valitse Muotoile>Muotoile Kuva
3. Avautuvassa ikkunassa ( kts kuva alla ) voit suorittaa muutamia toimenpiteitä; voit vaihtaa kuvan sijoittelua ( keskitetty, vasen, oikea ), voit muuttaa kuvan kokoa ja tallentaa kuvan omalle koneellesi.
Huom! Kuvan tiedostomuoto on muutettu PNG-tiedostoksi ja kuva on pakattu erittäin pieneksi! Esimerkiksi tähän dokumenttiin istutettu ruudunkaappauskuva on png-kuva ja kooltaan vain 3,6 kt.

1032004_131947_2.bmp
Paluu Sisältöön

---------------

Kuvaan voi luoda linkin aktivoimalla kuva ja valitsemalla Muokkaa>Tee linkki.

Tällöin avautuu ikkuna (kts. kuva alla) johon määritellään linkin tiedot;
URL-kohdeosoite -kohtaan kirjoitetaan se www-osoite, johon linkki halutaan osoittaa. Otsikkoa linkille ei annetta tässä tapauksessa, koska linkki tehdään kuvaan. Käytettävä ikkuna- kohdassa voidaan valita, avautuuko linkitetty sivu samassa selainikkunassa, uudessa ikkunassa vai nimetyssä ikkunassa eli kehyksessä (jos käytät kehys-sivuja eli nk frameja). Linkkiosoitteen toimivuutta voi testata kätevästi Testaa-painikkeella.

1032004_131947_3.bmp
Paluu Sisältöön

---------------

Linkin lisääminen sivulle:

Linkki voidaan lisätä tekstiin valitsemalla tekstiosa ja suorittamalla samat toimenpiteet kuin linkin lisäämisessä kuvaan.

---------------

Merkin (Marker) käyttäminen:

Jos haluat tehdä linkin saman dokumentin sisälle, voit käyttää merkkiä.

1. Valitse se kohta dokumentissa (tekstissä) jonne haluat linkin osoittaa, siis linkin kohde (esim. tässä dokumentissa tekstin alku)
2. Valitse Muokkaa > Lisää > Merkki
3. Anna merkille nimi (esim. Alku)
4. Tee linkki haluamaasi kohtaan dokumentissa, esim Alkuun Kirjoita linkin URL-kohdeosoitteeksi risuaitamerkki+kirjanmerkkisi nimi (esim. #Alku)

Näin voit luoda hyppyjä dokumentin sisälle.

Paluu Sisältöön

---------------

Kun www-dokumenttisi on valmis, anna kotisivullesi nimi. Kun teet sivun FirstClass-ohjelmalla, laita aloitussivun nimeksi Home Page, älä laita sivun nimeen tiedostopäätettä htm tai htm. Kun selaimeen laitetaan osoite www.oyk.fi/~etunimi.sukunimi niin aloitussivu avautuu automaattisesti.

Jos haluat lisätä Aiheen, voit kirjoittaa www-dokumenttisi yläosaan Aihe-kohtaan sopivan määritelmän, joka näkyy www-selaimen yläpalkissa (Title). Avainsanat-kohtaan voit kirjoittaa nk metaname-nimiä eli sanoja, joiden perusteella hakukoneet etsivät sivuja. Sulje ikkuna. Tällöin dokumentti tallentuu Home Page Folderiin ja näkyy kansiossa nimellä jonka sille annoit.

Kun teet kotisivujesi nk aloitussivun eli sen sivun, joka näkyy ensimmäisenä kun kotisivujesi osoitteeseen mennään, täytyy sivulle antaa sopiva nimi. Yleensä aloitussivun nimi on index.htm, mutta jos teet sivun FirstClass-ohjelmalla yllä olevan ohjeen mukaisesti, tulee sivulle antaa nimi home page.

Jos kotisivukansiossa on tiedostoja mutta ei index- tai home page-tiedostoa, selain avaa kotisivuosoitteesi kansiona ja näyttää kaiken sisällön tiedostoluettelona.

Paluu Sisältöön

---------------

Valinnassa Tiedosto > Uusi > Uusi erikoisdokumentti > löytyy muitakin vaihtoehtoja kuin Oma www-sivu. Voit käyttää myös Palvelun www-sivu - valintaa, jolloin avautuva dokumentti on yksinkertaisempi. Dokumentin nimi annetaan vasta kun dokumentti-ikkuna on suljettu valitsemalla dokumentti Home Page Folderin luettelosta, valisemalla Tiedosto>Ominaisuudet ja muuttamalla nimi.

Palvelun www-sivu näyttäytyy selaimella eri tavalla. Siihen liitetään automaattisesti palveluntarjoajan (Kansalaisverkko) ja ohjelmankehittäjän (OpenText) mainokset eli bannerit (logot).

Paluu Sisältöön

---------------

Kuvan piirtäminen www-sivulle onnistuu esimerkiksi Windows Paint-ohjelmalla. Tee näin:

1. Avaa Paint (Käynnistä > Ohjelmat > Apuohjelmat > Paint)
2. Piirrä kuvasi
3. Valitse valintatyökalulla haluttu osa kuvasta
4. Valitse Paint-ohjelman Muokkaa > Kopioi
5. Avaa Home Page Folder ja oma www-dokumenttisi
6. Liitä kuva dokumenttiin (Muokkaa > Sijoita)

1032004_131947_4.bmpEsimerkkikuva. Kuvan koko on 1,2 kt.

1032004_131947_4.bmpEsimerkki: Kuvan koko muutettu 25 % alkuperäisestä.

FirstClass-ohjelma muuttaa Paint-ohjelmassa luodun bitmap (bmp) tiedoston png-kuvaksi ja pakkaa sen pieneen kokoon. Vihje: jos jaluat pakata helposti Paint-piirroksia pieneen kokoon, kopioi ne FirstClass-dokumenttiin. Sen jälkeen voit valita kuvan dokumentissa ja tallettaa sen koneelle ( Muotoile > Muotoile kuva > Tallenna)

Paluu Sisältöön

HUOM! Nämä ohjeet on tehty FirstClass 7.008 - versiolle. Kotisivun voi tehdä vanhemmallakin FirstClass-ohjelmaversiolla, mutta jos teet sivut FC 7 -versiolla niiden muokkaaminen vanhemmilla versioilla voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi linkkien toimivuudessa. Vanhemmilla versioilla kotisivu tehdään toiminnolla Viesti > Uusi erikoisviesti>Kotisivu.

---------------
Paluu