Advertising banner:
 
 Puolukan viljely onnistuu pellossa !Postmark
Home • Infoa verkosta • Hakemisto • Ajuri • Ajuri 3 • Puolukan viljely onnistuu pellossa !
 
From:Friday, May 16, 2003 4:28 PM +0300
Subject:Puolukan viljely onnistuu pellossa ! 
To:
Väitelty asia:
Puolukan viljely onnistuu pellossa !

Puolukkaa voi viljellä pellossa, eikä se vaadi paljoa lannoitetta eikä kasvinsuojelukäsittelyä. Viljely näyttäisi onnistuvan myös täysin luonnonmukaisesti. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Meeri Saario tutki
väitöstutkimuksessaan tekijöitä, jotka vaikuttavat luonnonvaraisen puolukan menestymiseen pelto-oloissa sekä varastointiajan ja  -olojen vaikutuksia puolukan marjojen laatuun.
 Puolukan peltoviljelykokeet toteutettiin Viikissä Helsingissä  vuosina1989-1994 ja lajikkeina olivat Ruotsista peräisin olevat Sussi ja Sanna. Lajikkeista Sanna oli Sussia satoisampi. Saario kertoo saaneensa yhdeltä neliömetriltä jopa 1,5-2 kiloa puolukkaa.
 Puolukan viljelymahdollisuuksia on tutkittu monissa maissa, mutta missään viljelyä ei ole saatu kunnolla liikkeelle. Suurimmat viljelmät, yhteensä muutamia kymmeniä hehtaareita, sijaitsevat Saksassa ja Pohjois-Amerikassa. Puolukan peltoviljely mahdollistaisi koneellisen korjuun ja sadon tasaisen laadun.

Rikkakasvit ongelmana, ei siedä yppilannoitteita

Rikkakasvien pitäminen kurissa on vaikea ongelma puolukan peltoviljelyssä. Orgaaninen kate, mieluiten männyn kuorike tai vastaava, havupuista peräisin oleva katemateriaali yhdessä sopivan rikkakasvihävitteen kanssa torjuu tehokkaasti rikkakasveja. Myös muovikate ensimmäisinä viljelyvuosina antaa hyvän suojan. Myöhemmin puolukkakasvuston levitessä muovi on kuitenkin poistettava.
  Puolukka sisältää fenolisia yhdisteitä, jotka vaikuttavat haitallisesti toisiin kasveihin. Tätä puolukan ominaisuutta voitaisiin Saarion mukaan hyödyntää rikkakasvien torjunnassa puolukan peltoviljelyssä.
  Mykoritsoilla eli sienijuuri välittää ravinteita isäntäkasvilleen puolukalle ympäröivästä karikkeesta. Toimiva mykoritsasymbioosi puolukkaviljelmällä edellyttää, että lannoite ei sisällä nitraattityppeä.

Riittävästi lunta suojaksi

Puolukan versot kasvavat täyteen mittaansa 4-6 vuodessa, minkä jälkeen ne alkavat ikääntyä. Leikkaamalla versosto alas maanrajaa myöten se saadaan parhaiten uusiutumaan. Kokonaan alasleikatun puolukkakasvuston maanalainen
juurakko tuottaa paljon uusia voimakkaita versoja, joihin kehittyy jo ensimmäisenä vuotena runsaasti kukkanuppuja.
  Etelä- ja Länsi-Suomessa puolukan peltoviljelyä vaikeuttavat vähälumiset talvet erityisesti silloin, kun samaan aikaan on kovia pakkasia ja tuulia. Nämä tekijät yhdessä kuivattavat puolukan versoja niin, että ne saattavat jopa kuolla. Muualla Suomessa lunta on yleensä riittävästi. Myös keväthallat saattavat vierailla puolukkaviljelmillä aivan samoin kuin
metsissä.

Parin asteen lämmössä puolukat säilyvät pitkään

Varastointiaika ja -lämpötila vaikuttavat eniten puolukan marjojen säilyvyyteen ja laatutekijöihin.Tutkimuksessa puolukat säilyivät 1-2 asteen lämpötilassa neljä viikkoa ilman havaittavaa pilaantumista. Myös se, kuinka kypsinä puolukat korjataan sekä lajike vaikuttavat säilyvyyteen ja marjojen laatuun.
  Puolukan marjat sisältävät runsaasti sekundaarisia aineenvaihduntatuotteita, kuten flavonoideja ja muita bioaktiivisia,
ihmisen terveyttä edistäviä ainesosia. Näiden kaikkia vaikutuksia ei vielä täysin tunneta.