Advertising banner:

History

Show Presentation
Small company logo:
 
 Kansalaisverkon säännöt
Home • Infoa verkosta • Kansalaisverkon säännöt
 
Tervetuloa Kansalaisverkkoon!

Käyttäjänä voi olla yksityishenkilö, yritys, yhdistys tai muu yhteisö. Niillä käyttäjillä, joiden kotikunta tai muu taho ei maksa maksa heidän puolestaan verkon käytöstä, maksuton verkkoaika on 10 minuuttia päivässä. Liittymällä Pro- tai Peruskäyttäjäksi saa enemmän verkkoaikaa, levytilaa ja muita oikeuksia. Yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen verkon käyttö on aina maksullista.

Glocal Oy on vastuussa tiedonsiirtoverkkonsa ja tietojärjestelmiensä turvallisuudesta siten, että luvaton ja epäasiallinen käyttö estetään. Verkon ja sen palvelujen käyttö on mahdollista niille käyttäjille, joille luvallinen ja laillinen käyttöoikeus on myönnetty.

Vastuumme edellyttää, että käyttäjille tiedotetaan käyttäjän oikeuksista, odotetuista käyttäytymissäännöistä ja rangaistusmenettelyistä, jotka seuraavat sääntöjen rikkomisesta.
Verkon ylläpitäjällä on oikeus sääntöjen rikkomisen johdosta peruuttaa käyttäjäoikeus määräajaksi. Jos verkon sääntöjen rikkominen on rikoslain mukaan rangaistava teko, voidaan käyttäjäoikeus perua lopullisesti. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa yleisiltä viestialueilta ja henkilökohtaisista resumeista kaikki verkon sääntöjä rikkova materiaali ilman eri huomautusta.

Verkossa on käytössä ns. historiaominaisuus, joka yksittäisen käyttäjän kannalta tarkoittaa sitä, että julkisten viesti- ja ilmoitusalueiden viestien avaamisesta tallentuu käyttäjän nimi sekä avausajankohta viesti- ja ilmoitusalueen historiatiedostoon, joka näkyy verkon kaikille rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan estää nimensä tallentumisen historiatiedostoon poistamalla ennen viestin avaamista "lukematon"-merkin (2682003_151239_0.png) kyseisen viestin edestä (näppäinkomennolla CTRL+ -). Liitetiedoston avaamisesta tai tallentamisesta merkintä historiaan kuitenkin jää, vaikka lippu varsinaisesta viestistä on poistettu.

Verkon ylläpitäjä ei tuota tai valvo käyttäjien verkkoon toimittamaa tai palvelimella säilyttämää aineistoa. Näin ollen verkon ylläpitäjällä ei ole tietoa käyttäjille palvelimelta varatun levytilan sisältämästä aineistosta tai käyttäjien lähettämien viestien sisällöstä. Käyttäjä myöntää verkon ylläpitäjälle kuitenkin oikeuden koska tahansa käyttäjää kuulematta poistaa, siirtää tai muuttaa aineisto, joka viranomaisen tai kolmannen osapuolen toimesta on osoitettu lain, viranomaismääräysten, näiden käyttösääntöjen tai hyvän tavan vastaiseksi tai muutoin loukkaavaksi.

Käyttäjän oikeudet:

Käyttäjäksi hyväksytyllä on oikeus käyttäjätunnukseen, ilmaiseen sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostia varten käyttäjillä, joiden kotikunta maksaa kansalaisverkon peruskäytön asukkailleen, on levytilaa käytettävissään 5 Mt. Muilla levytilaa on 1 Mt.

Käyttäjällä on oikeus käyttää halutessaan Résuméa itsensä esittelyyn ja henkilötietojensa julkaisuun. Résuméen saa liittää yhden kuvan. Muun materiaalin julkaisussa on käytettävä kotisivua. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa Résumésta sääntöjen pykälän 1.5 perusteella ylimääräinen materiaali, jos se haittaa tai estää Résumén avautumista ja aiheuttaa haittaa toisille käyttäjille esim. kaatamalla ohjelman.

1.Yleiset verkon käytön säännöt:

1.1
Kansalaisverkossa esiinnytään omilla nimillä. Rekisteröintihakemuksessa on ilmoitettava omat, todelliset henkilötiedot. Tiedot tarkistetaan.

1.2.
Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi jokaisen on huolehdittava siitä, että tunnukset eivät joudu  toisen henkilön käyttöön. Mikäli useampi henkilö kuitenkin käyttää samaa käyttäjätunnusta, on tunnuksen varsinainen omistaja vastuussa kaikesta kyseisellä tunnuksella tehdyistä toimista.                

1.3
Toisen henkilön omistamien tiedostojen ja/tai tietojen tuhoaminen, tutkiminen, kopiointi ja muuttaminen on kiellettyä ilman nimenomaista omistajan suostumusta.

1.4
Käyttäjälle myönnettyjen resurssirajojen kiertäminen tai muuttaminen ja näiden yrittäminenkin on kiellettyä.

1.5
Haitan aiheuttaminen muille käyttäjille järjestelmän massamaisella kuormittamisella on kiellettyä. (esim. häirintä turhilla chattikutsuilla ja massapostitus, spam).

1.6     
Mikä tahansa kielletty tarkoituksella tehty toimenpide, joka vaurioittaa tai rikkoo tietokonejärjestelmää, muuttaa sen normaalia suorituskykyä tai aiheuttaa virhetoimintaa, on rangaistava teko riippumatta siitä, missä järjestelmä sijaitsee tai kuinka kauan virheellinen toiminta jatkuu.          

1.7
Epäsiveellisen aineiston julkaiseminen verkossa on kielletty.   

1.8
Epäasiallinen ja muita käyttäjiä häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

2.Sähköpostin käytön yleiset säännöt:

Jokainen sähköpostina lähetetty viesti sisältää aina lähettäjän nimen. Käyttäjä on vastuussa jokaisesta omistamallaan tunnuksella lähetetystä viestistä. (Katso kohta 1.2)
                
2.1
Sähköpostiviestien väärentäminen tai sen yrittäminen on kiellettyä.
        
2.2
Yritys lukea, tuhota, kopioida tai muuttaa muiden käyttäjien henkilökohtaisia viestejä on kiellettyä.  
        
2.3
Häiritsevien, epäsiveellisten ja/tai muutoin uhkaavien viestien lähettäminen muille käyttäjille, tai viestialueille, on kiellettyä.
        
2.4
Roskaviestien, rahallista etua tavoittelevien viestien tai ketjukirjeviestien lähettäminen on kiellettyä.       

3. Verkon turvallisuus:

Verkon käyttäjällä voi olla oikeus muiden verkkojen tai niihin kytkettyjen tietokonejärjestelmien käyttöön. Sen vuoksi:

3.1
Järjestelmien ja/tai verkon käyttö siihen tarkoitukseen, että yritetään päästä luvattomasti käyttämään muita järjestelmiä, on kiellettyä.
        
3.2
Järjestelmien ja/tai verkon käyttö siihen tarkoitukseen, että kiertämällä paikallisten ja/tai etäjärjestelmien fyysisiä rajoitteita yritetään kytkeytyä muihin järjestelmiin, on kiellettyä.    

3.3
Käyttäjien ja järjestelmien salasanojen purkaminen on kiellettyä. Myös toisen käyttäjän tunnusten ja salasanojen arvailu ja kokeileminen on kiellettyä.

3.4
Järjestelmätiedostojen kopiointi on kiellettyä.         

3.5
Tekijänoikeudellisen aineiston kopiointi ilman nimenomaista kirjallista omistajan lupaa tai voimassaolevaa lisenssiä, on kiellettyä.    
       
3.6
Tarkoituksellinen yritys kaataa verkko tai ohjelmia on voimassaolevien lakien mukaan rangaistava teko.

3.7
Yritys varmistaa itselleen normaalia korkeammat käyttöoikeudet verkkoihin on voimassaolevien lakien mukaan rangaistava teko.    

3.8
Tahallinen tietokonevirusten tai muiden tuhoa järjestelmille aiheuttavien ohjelmien levittäminen organisaation verkkoon tai muihin verkkoihin on rangaistuksen uhalla kiellettyä.       

4. Muut ehdot

4.1
Kansalaisverkon käyttämisessä ja näiden käyttösääntöjen tulkinnassa noudatetaan Suomen lakia.